BikeGremlin VESTI

Status
Not open for further replies.
Kako naslov kaže: novosti, informacije, vesti.

Komentari su isključeni u za ovu sekciju, pošto je ideja da vam omogućim prijavu i dobijanja obaveštenja samo za nove vesti.

Možete koristiti druge sekcije foruma za pitanja i komentare, uključujući tu i komentare na ovde-objavljene vesti i informacije.

U vreme pisanja, 2023, 16. oktobar, poslednje vesti do ovog datuma objavljene su na:
bicikl.bikegremlin.com/newsletter/

U buduće, sve novije vesti biće objavljene u ovoj sekciji (kao odgovori na ovu "objavu/članak").

Možete napraviti BikeGremlin forum nalog i "pretplatiti" se ("subscribe") za ovu temu, kako biste na mejl dobijali obaveštenja o novim novostima. :)
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top Bottom