Kompatibilnost - frikombinovanje delova

Može li kaseta za 10 brzina raditi sa lancem za 11 brzina i slične dileme

Adverts

Back
Top Bottom